Wednesday, December 7, 2016

Blogmas #4: BEST GIFTS UNDER 10€ ***** NAJBOLJŠA DARILA DO 10€


Welcome to the last post in the series of gift guides. This time, let me introduce you some gifts that are fun and useful and won't leave your wallet completely dry. I always have some gifts like these in my care if I run into people I want to gift during the holiday season, but they are also great for those who participate in Secret Santa games.

Pozdravljena v še zadnji od treh objav z idejami za darila. Tokrat ti predstavljam darilca, ki so zabavna in uporabna, pa ne bodo popolnoma izsušila tvoje denarnice. Sama imam vedno nekaj takih darilc v avtu, če v prazničnih dneh naključno srečam koga, ki ga želim obdarovati, dobra pa so tudi za kakšne skrivnostne božičke!


First gift that would be perfect for me is a set of "clothes" for keys. My key for the front door is identical to the one of my parent's house and I never know which is the right one! Besides that, I find these monkeys adorable, don't you? They can be bought at Flat online store (5,95 € for the set).

Prvo darilo, ki bi bilo sploh zame zelo uporabno, je set "oblačilc" za ključe. Moj ključ za vhodna vrata in ključ vhodnih vrat pri mojih starših sta namreč popolnoma enaka in nikoli ne vem, kateri je pravi! Poleg tega so tele male opice izredno simpatične, mar ne? Opice so iz trgovine Flat, dobiš pa jih tudi v njihovi spletni trgovini (5,95 € za set).


Next gift is a must-have for every handbag. This cute little sheep acts as a holder for the earphones. Mine travel with me at the bottom of my purse and always get wrapped around the wallet, pens, papers, lipsticks and other clutter in my purse, which often damages them.  Sheep is also from Flat store (8,50€).

Naslednje darilce, ki je verjetno nepogrešljivo v vsaki ženski torbici, je tale simpatična ovčka, na katero se navijejo slušalke. Moje slušalke z menoj potujejo na dnu torbice in se vedno ovijejo okrog denarnice, svinčnikov, računov, šmink in podobnega navlake v torbici, poleg tega pa se pogosto poškodujejo. Ovčka je iz trgovine Flat (8,50€).
Personally, I can't leave without candles. I choose them based on the season, my mood, color of the candle and probably some other subconscious criteria. This year, Svichka candles are all the rage. There are four different scents - basswood, mango, Christmas and fig with brown sugar. You can get them at their online store for 6 €.

Sama ne morem brez svečk. Pri izbiri se ravnam po tem, kateri letni čas je, svojem razpoloženju, barvi svečke in verjetno še kakšnem drugem podzavestnem kriteriju. Letos so hit svečke Svichka, ki jih lahko kupiš preko njihove spletne trgovine (6 €). Na voljo so ti v vonju lipe, manga, božiča ter fige z rjavim sladkorjem. 


Another 2016 hit are Beanies coffees which are awesome if I may say so myself. Flavors like Christmas pudding, chocolate-orange, gingerbread and cookie dough will please everyone with a sweet tooth. You can get them at online stores Malinca or Moja čokolada for 4,95 €.

Še en hit letošnjega leta so kavice Beanies, za katere se strinjam, da so res odlične. Okusi, kot so božični puding, čokolada-pomaranča, medenjak in piškotek bodo zagotovo razveselili vsakega sladokusca. Kavice lahko za 4,95 € kupiš v spletni trgovini Malinca ali Moja čokolada


If I had an Euro for every time I heard the sentence "which glass is mine?" I could probably buy all the gifts from this years' gift guides. One of the best purchases in my household where glass markers. Each person chooses their own, sticks them on the glass and surely doesn't forget the market color, no matter how many glasses they have. These in the photo are more appropriate for wine glasses (store 1001 dar, 5,95€) while there is also a version for regular glasses. I think this is a great gift!

Če bi imela evro za vsakič, ko sem slišala stavek "kateri kozarec je moj?", bi lahko kupila vsa darila, ki sem jih priporočala v preteklih dneh. Eden najboljših nakupov v mojem gospodinjstvu so bili označevalci za kozarce. Vsakdo si izbere svojega, ga prilepi na kozarec in zagotovo vsaj barve svoje oznake ne pozabi, ne glede na število popitih kozarcev. Ti na sliki so primerni za vinske kozarce (trgovina 1001 dar oziroma spletna trgovina, 5,95€), obstaja pa tudi verzija za navadne kozarce. Meni se zdi to res super darilo!


Another gift appropriate for everyone is a set of diamonds. That's right - diamonds! Under 10 €! You simply stick these diamonds into a freezer and pull a few out when you need a refreshing drink. The biggest advantage is that the drinks don't get diluted  as they do with regular ice cubes which is especially important with spirits. These are also available in 1001 dar at 4,95 € for 10 diamonds. I can guarantee you that you won't find cheaper diamonds anywhere.

Še eno darilo, primerno za vsakogar, je set diamantov. Da, prav si prebrala - diamantov! Pod 10 €! Te diamante enostavno vtakneš v zmrzovalnik, ko pa potrebuješ osvežitev, jih nekaj vržeš v kozarec. Največja prednost je v tem, da pijače ne razredčijo, kot jo običajne ledene kocke, kar je še posebej fino pri žganih pijačah. Na voljo v trgovini 1001 dar, cena za 10 diamantov 4,95 €. Garantiram ti, da diamanti nikoli ne bodo cenejši.


But since this is a beauty blog and I can't escape my true self, I will end this post by recommending another gift that would surely please your girlfriends. I am talking about the Freedom lip kit (each contains 5 lipsticks and there are nine different kits available at online store Licila.si). I tested them myself (*click* to read the post) and I find they offer great ratio between price and quality. Lipsticks are nicely pigmented and easy to apply, while the versatility of colors will please every beauty junkie. These lip kits are priced 6,99-7,99€.

Ker pa je to lepotni blog in ker ne morem iz svoje kože, ti na koncu predlagam še eno darilo, ki ga bo gotovo vesela vsaka prijateljica. Govorim o Freedom setu šmink (vsak vsebuje 5 šmink, obstaja pa kar devet različnih setov, ki si jih lahko ogledaš na Licila.si), ki sem ga sama preizkusila (*klik* za oceno) in po mojem mnenju ponuja odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Šminke so lepo pigmentirane in se enostavno nanesejo, raznolikost v barvah pa bo zadostila čisto vsaki lepotni navdušenki. Cene setov se gibljejo med 6,99 - 7,99 €.

So we've come to the end of my gift guides. Tell me, did I give you any ideas? As always, don't forget to search for the secret word of the day and I'll be with you again on Friday with a very cheerful Christmas topic. Until next time, stay beautiful!

Tako, pa sva prišli do konca mojih idej za darila. Mi boš zaupala, če sem ti kaj pomagala? Seveda ponovno ne pozabi poiskati današnje besede dneva, v petek pa se ponovno vidiva z zelo božično obarvano temo! Do naslednjič, ostani čudovita!

Monday, December 5, 2016

Blogmas #3: BEST GIFTS FOR HIM ***** NAJLEPŠA DARILA ZANJ


Shopping for the men in my life is a challenge, to say the least. It's not difficult to buy a gift for my hubby since he always needs something - new tires, a nice sweater, a massage or a new "toy" for his workshop. I never run out of ideas. But shopping for my male friends is more difficult since I often don't know what they need and what they already own, seeing I don't talk to them about this as I do with my girlfriends.

Nakupovanje za moške v mojem življenju je vsako leto izziv. Mojemu darila ni težko kupiti - vedno kaj potrebuje, pa naj bodo to nove gume, kakšen lep pulover, terapevtska masaža ali pa kakšna nova igrača za njegovo delavnico. Idej mi tu res ne manjka. Težje pa je kupovati za moje moške prijatelje, saj pogosto ne vem, kaj že imajo in kaj potrebujejo, saj se preprosto o tem z njimi ne pogovarjam toliko, kot z ženskami. 

Consequently, I often rely on my gut feeling - I buy something I feel they wouldn't buy for themselves because they don't need it that badly. Sometimes, I also buy things that they perhaps already use and a spare won't do any harm. But in both cases, I try to make sure that I buy things that are actually useful and won't just gather dust.

Posledično običajno kupujem po občutku - nekaj, kar se mi zdi, da si sami ne bi kupili, ker nujno ne potrebujejo, včasih pa tudi kaj, kar morda že uporabljajo, pa ne bo nič škodilo, če imajo še malo zaloge. Vedno pa se potrudim, da moja darila niso "praholovci" in so dejansko uporabna. 

Saturday, December 3, 2016

Blogmas #2: Best gifts for her **** Najlepša darila zanjo


I'll admit that shopping for women in my life isn't particularly difficult. They love cosmetics, books, decorations, handmade articles - almost anything that I buy, carefully wrap up and set under the Christmas tree. But not all women are like that, am I right? You probably have at least one girlfriend, relative or coworker who is super difficult to shop for. If that's the case, this is the perfect post for you and I really hope it helps you at least a bit!

Priznam, za ženske v mojem življenju ni preveč težko nakupovati. Vesele so kozmetike, knjig, darilc za okrasitev doma, ročnih izdelkov - skorajda česarkoli, kar jim skrbno zavijem in postavim pod smrečico. Vsekakor pa vse ženske niso takšne, kajne? Verjetno imaš vsaj eno prijateljico, sorodnico ali sodelavko, za katero nikoli ne veš, kaj bi ji podarila. V tem primeru je to popolna objava zate, jaz pa upam, da ti bo v pomoč!


Naturally, we'll start with cosmeticcs. I think that I can always spot the prettiest holiday sets at L'Occitane and Le Couvent des Minimes. At L'Occitane, this year I'd recommend the Hugs and kisses Arlesienne set that contains a hand cream and lip balm from Arlesienne collection. I had the chance to try both and they are fantastic.

Začniva seveda pri kozmetiki. Najlepše praznične paketke imajo za moje pojme vedno pri L'Occitane in Le Couvent des Minimes. Pri L'Occitanu ti letos priporočam L'Occitane Objemi in poljubi Arlesienne, ki vsebuje kremo za roke in balzam za ustnice iz omenjene kolekcije. Oba sem imela priložnost preizkusiti in sta res fantastična.Izdelke L'Occitane lahko kupiš v njihovih trgovinah, preko spleta in v Maxiju.


Le Couvent des Minimes also presents a variety of options but I am a sucker for their hand creams which are fabulous. This set is perfect to try different ones and decide which one is the best for your skin.

Pri Le Couvent des Minimes pa imajo prav tako ogromno lepih kompletkov, mene pa najbolj navdušuje komplet kremic za roke, saj so res odlične. Ta komplet je odličen za preizkušanje različnih kremic in ugotavljanje, katera je najboljša za kožo vsakega posameznika. Le Couvent des Minimes je na voljo v Nami ter trgovinah Muller.

I could recommend dozens of make-up items, but I won't do that. Among the new products I recently discovered, I'm loving the Artdeco Most Wanted palette that seems very similar to Urban Decay Naked 3. Of course, Urban Decay is a bit more difficult to come by in Slovenia and the price is much lower.

Seveda bi ti lahko priporočala desetine ličil, ampak tega ne bom storila. Med novostmi, ki so na naše police prišle v zadnjih tednih, pa me je že na prvi pogled najbolj navdušila paletka Most Wanted znamke Artdeco, ki mi deluje zelo podobna Naked 3 paleti Urban Decay. Seveda pa je do Urban Decay palet težko priti, Artdeco pa ti je dosegljiv preko njihove spletne strani in v drogerijah Muller, pa tudi cena je precej nižja.

Sticking with the topic of beauty, but with a twist. I present the Rondo Scented bracelet. That's right, a scented bracelet. You can choose between six different scents (white musk, vanilla, rose...).

Še za trenutek ostaniva pri lepoti, ampak tokrat malo drugače. Predstavljam ti dišečo zapestnico. Tako je, dišeča zapestnica! Izbiraš lahko med šestimi različnimi vonji (muškat, vanilija, vrtica itd.), naprodaj pa so v trgovini Flat (Trubarjeva 8, Ljubljana) ali preko njihove spletne trgovine. 

A proper lady loves her jewelry and likes to display it. A perfect gift for her is a jewelry stand. There are countless in the market but I am loving the one above.

Za pravo damo, ki je nora na nakit in ga rada postavi na ogled, je odlično darilo stojalo za nakit. Na trgu jih je kar nekaj, mene je najbolj navdušilo zgornje, ki je dostopno v trgovinah 1001 dar ali preko njihove spletne trgovine. 


Another thing that I'm sure would benefit many is a sleep mask. I have been waiting for years for someone to gift it to me - if that doesn't happen this year I'm buying the one above with Swarovski crystals for myself!

Še ena stvar, za katero sem prepričana, da bi marsikateri olajšala življenje, je maska za spanje. Tudi sama osebno že leta čakam, da mi jo bo kdo podaril - če se to letos ne zgodi, si bom zgornjo masko s Swarovski kristali podarila kar sama. Tudi ta je iz trgovine 1001 dar. 


Home decor is a must in December, but I like to look at pretty things all year round. And what could be nicer than some warm light by Happy Lights? These are available in a number of colors and a necessity in every home.

Okrasitev doma je v decembru nepogrešljiva, sama pa rada kaj lepega gledam celo leto. In kaj je lahko lepšega kot malo tople svetlobe, ki jo pričarajo Happy Lights lučke? Dosegljive so v Smile Concept Store in v njihovi spletni trgovini, izbirate pa lahko med ogromno različnimi barvami.


Last but not least is a gift for those who tend to get cold. I'm certainly one of them and I already own a very cute hot watter bottle that keeps me warm during cold winter nights.

Nenazadnje pa še nekaj za vse, ki jih rado zebe. Sama še sodim med njih in prav prisrčen termofor že imam, saj potrebujem nekaj, da me greje v mrzlih zimskih večerih. Termofor na slikici je iz trgovine 1001 dar.

These are my ideas for presents that the women in your life will surely love. If in doubt, I still consider a gift certificate a nice gift, but only if it's put in a nice hand-made card and perhaps given with a box of home-mad cookies. This way, even an impersonal gift gets a nice touch. Don't forget to stop by in two days when we'll be looking at best gifts for men. Also, don't forget to find today's secret word that will allow you to participate in my giveaway. If you missed the instructions, find them *here*.

To so moje ideje za darila, ki bodo ženskam v tvojem življenju gotovo všeč. Če pa si v dvomih, je še vedno popolnoma primerno darilo tudi kakšna darilna kartica oziroma bon, lepo skrit v ročno narejeni čestitki in priložen škatli domačih keksov. Tako tudi darilo, za katerega sicer pravimo, da je neosebno, dobi lepo noto. Ne pozabi se ponovno oglasiti na blogu čez dva dni, ko si bova ogledali najboljša darila za moške, prav tako pa ne pozabi poiskati današnje besede, ki ti bo na koncu omogočila sodelovanje v nagradni igri! Če ne veš, o čem govorim, si navodila lahko prebereš *tu*.

Until next time, stay beautiful! ***** Do naslednjič, ostani čudovita!

Thursday, December 1, 2016

Blogmas 2016!


December is finally here! Each year, I can hardly wait for it to arrive, especially during the gray and boring month of November. But now, at last, it has arrived. Parties, hanging out with friends, good food and drinks, presents, decorations, shopping - I love everything!

Končno december. Vsako leto ga tako težko čakam, sploh siv in dolgočasen november se mi vleče v nedogled, potem pa vendarle - december! Zabave, druženje s prijatelji, dobra hrana in pijača, darila, okraševanje, nakupovanje - rada imam prav vse, kar mi prinese veseli december. 

This year, I wish for us to really hang out during this December. Throughout the month, you'll find a new post on my blog every two days - fifteen in total! We'll go through my gift guides, see what products I have loved the most in the past year, I'll show you what I got for Christmas and what my baby boy is getting for his first Christmas, I'll teach you how to bake potica, wrap presents, cure a hangover and so much more!

Letos si želim, da se čez december sprehodiva skupaj. Skozi cel december boš novo objavo na blogu lahko našla vsaka dva dni - skupaj jih bo torej kar petnajst! Sprehodili se bova čez moje nasvete za darila, pregledali, kateri izdelki so me najbolj navdušili v preteklem letu, pokazala ti bom, kaj sem dobila za božič in kaj bo za svoj prvi božič dobil moj sinček, naučila te bom, kako speči potico, zaviti darila in pozdraviti mačka ter še in še.

Now I can also give you a small hint - on the 13th of December, I'll have a very special post that you certainly won't want to miss so mark that day on your calendar! I'll tell you something very special about myself.

Sedaj naj ti namignem, da te 13.12. čaka zelo posebna objava, ki je vsekakor ne smeš zamuditi, tako da si ta dan vsekakor označi na koledarju! Povedala ti bom nekaj zelo posebnega o sebi!

I also recommend that you don't miss other posts as well. This year, the Christmas giveaway will be a little bit different. In each post, I'll mark one word in a different color - have you spotted the word for today? From these words, you'll  be able to put together a nice saying and by sending it to me, you'll participate in the giveaway. I suggest that you write the words down each day so you won't have to read everything on the last day. Also, let me tell you that giveaway package this year includes brands like Dvorec Trebnik, Benefit, Too Faced, Afrodita, Clarins and many more! Certainly a giveaway that you can't miss. I'll post all additional instructions in the middle of the month.

Vsekakor pa ti predlagam, da ne zamudiš tudi drugih objav. Letos bo namreč novoletna nagradna igra potekala malo drugače! V vsaki decembrski objavi bom eno besedo obarvala z drugačno barvo - si današnjo besedo že opazila? Iz teh besed boš lahko proti koncu meseca sestavila lepo misel in če mi jo boš poslala, boš s tem sodelovala v moji nagradni igri. Predlagam ti, da si besede kar sproti zapisuješ na kakšen listek, saj ti bo tako najlažje. Naj ti namignem, da so med darili tudi znamke, kot so Dvorec Trebnik, Benefit, Too Faced, Afrodita, Clarins in še in še! Vsekakor nagradna igra, ki je po mojem mnenju ne smeš zamuditi! Podrobna navodila za sodelovanje bom objavila v sredini meseca.

I hope that my posts will make your December even nicer and help you with gifts and preparation for the longest night of the year!

Upam, da ti bom z letošnjimi objavami polepšala december in ti pomagala pri pripravah na obdarovanje ter najdaljšo noč v letu!

Until next time, stay beautiful! ***** Do naslednjič, ostani čudovita!

Sunday, November 27, 2016

Last 2016 empties ~ porabljeni izdelki!


So here we are. December is almost upon us and it was time to do a proper clean out of my bathroom cabinets before the packages from Black Friday start rolling in. This is going to be a long post so without further ado, let's jump straight into it!

Pa smo tu! December je tik pred vrati in resnično je bil čas, da pospravim svoje omarice, preden prispejo paketi z vsem, kar sem kupila na Črni petek. Ker bo objava dolga, predlagam, da kar začneva!